do góry
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Majątek

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach dysponuje majątkiem trwałym w wysokości:    3.244.941,69

w tym:

  • grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu):   1.224.143,37
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:   1.547.673,59
  • urządzenia techniczne i maszyny:   249.959,97
  • środki transportu:   147.521,37
  • inne środki trwałe:   75.643,39

GRUNTY: OGÓŁEM W UŻYTKOWANIU ŚODR POSIADA:   28,42ha. 

  • Podmiot udostępniający informację:Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Pierwsza publikacja:Duda Marcin2018-09-20 11:29:51
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:Duda Marcin2018-12-06 10:05:00
  • Zatwierdzenie informacji:Duda Marcin2018-12-06 10:05:00