do góry
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Postępowania zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Usługa kompleksowa polegająca na przygotowaniu i realizacji pięciodniowego wyjazdu studyjnego dla 30 osób do Włoch w ramach operacji pn. „Grupy producentów rolnych i ich związki jako innowacyjna forma zrzeszania się rolników na rzecz podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz realizacji wspólnych inicjatyw" realizowanej w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019.
Zamawiający Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Numer postępowania 7/2019
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Tryb udzielenia zamówienia Aktualnie prowadzone postępowania do 30 tysięcy euro
Data ogłoszenia 2019-06-25 00:00:00
Termin składania ofert 2019-07-10 09:00:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami
Miejsce składania i otwarcia ofert Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Modliszewice ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa/ofertowa + nazwa zadania", osobiście w sekretariacie pokój nr 13 lub poczta elektroniczną:
Opis

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

  • Podmiot udostępniający informację:Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Pierwsza publikacja:Duda Marcin2018-09-18 14:39:35
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:Duda Marcin2018-09-18 14:39:35
  • Zatwierdzenie informacji:Duda Marcin2018-09-18 14:39:35