do góry
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Właściciel witryny http://www.bip.sodr.pl//

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresami http://bip.sodr.pl/ jest Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność ŚODR lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego , poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego , z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego , elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla ŚODR lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego .
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego , rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego poprzez podanie źródła w postaci Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego http://bip.sodr.pl/
 8. Otrzymując dostęp do stron Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Arcon meble biurowe Katowice nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
  1. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
   1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
   2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.
 • Podmiot udostępniający informację:Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Pierwsza publikacja:Duda Marcin2018-09-18 14:39:35
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:Duda Marcin2018-09-20 12:25:01
 • Zatwierdzenie informacji:Duda Marcin2018-09-20 12:25:01